mensen verbinden
die inspiratie en zingeving
willen delen

Aanmelden

Image

Leden en begunstigers betalen een jaarlijkse contributie resp. bijdrage. Richtbedrag voor deze contributie/bijdrage is minimaal 1% van het bruto-inkomen. Als experiment zit hierin sinds 2019 ook het bedrag verwerkt voor collectes bij vieringen en bijdragen bij activiteiten; alleen bij wat grotere activiteiten wordt van leden/begunstigers een aparte bijdrage gevraagd. Op deze manier kan de vereniging draaien. In overleg met het bestuur kan van deze regel worden afgeweken.

Vrijzinnig Lunteren is aangemerkt als ANBI. Dat betekent dat u als lid of begunstiger uw jaarlijkse contributie of bijdrage kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Zie bij INFORMATIE / ANBI

 

 

Voelt u zich betrokken bij Vrijzinnig Lunteren en onze activiteiten, dan kunt u zich op verschillende manieren verbinden:

  • Als incidentele bezoeker. U kunt zichzelf op de hoogte houden middels het bezoeken van deze website of middels het jaarlijkse programmaboekje. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief door op de knop rechtonder deze pagina te klikken. U wordt dan via de mail op de hoogte gehouden van de komende activiteiten. U betaalt per activiteit een (vaak vrijwillige) bijdrage.
  • Als lid of begunstiger. U maakt deel uit van de vereniging, bent van harte welkom op onze ledenvergaderingen en deelt mee in pastorale zorg. U ontvangt onze digitale nieuwsbrief betreffende onze activiteiten en de regio-nieuwsbrief Eenheid. U bent ook aangemeld bij Vrijzinnigen Nederland en ontvangt hun kwartaalblad Ruimte. Leden betalen een jaarlijkse contributie. Begunstigers zijn mensen die zich niet als lid willen inschrijven; zij betalen een jaarlijkse bijdrage.

Wij ontmoeten u graag!

 

Aanmelden

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Search