Graag ontmoeten
we u in ons kerkje,
tijdens één van de
activiteiten

Activiteiten

header2

Lezingen

Legen
1 960 eventse4e2eb9af7301fcd222961d548c3222a

Lezingen

In het jaarprogramma voor 2020-2021 zal het centrale thema van een aantal lezingen zijn: 'Hoe wil ik als mens in de wereld staan?'. Als kapstok heeft de activiteitencommissie het boek 'Filosofie voor een weergaloos leven ' van Lammert Kamphuis gebruikt en met name het eerste deel van dit boek 'filosofie voor de verhouding tot de wereld'.

We hebben een aantal interessante sprekers bereid gevonden over een deel fragment van ons jaarthema hun originele licht te laten schijnen. Zo zal de filosoof Arnold Ziegelaar spreken over een aardse mystiek die in harmonie is met het redelijke denken, gevoed vanuit levenservaringen en filosofische reflectie. De volgende spreker, Laurens ten Kate, zal vanuit het filosofisch gedachtegoed van Hannah Arendt een heel andere visie op de samenleving en de politiek werpen dan we gewend zijn vanuit het huidige dominante neoliberale denken.

Als homeopatisch arts zal Rienk Stuut met ons zijn visie delen op mens en gezondheid. Hij gaat uit van heel de mens: wat is de relatie tussen de persoon en zijn/haar klachten? Daarna spreekt Renée van Riessen over levenskunst en loslaten. Hoe gaan we met name als ouderen daarmee om? Tenslotte wordt deze serie afgesloten door Wim Anker met een lezing over zijn ervaringen als strafpleiter, waarbij diverse ethische kwestie aan bod zullen komen.

Overige lezingen

Mensen hebben behoefte aan antwoorden op vragen over allerlei onzekerheden waarmee we geconfronteerd worden in het leven. klinisch psycholoog Martijn Stöfsel zal over dit onderwerp spreken vanuit enerzijds zijn vrijzinnige protestants-christelijke opvoeding, aangevuld met allerlei andere ervaringen, zoals het jarenlang werken in een joodse organisatie, het Leger des Heils en in de Biblebelt.

 

Search