Graag ontmoeten
we u in ons kerkje,
tijdens één van de
activiteiten

Activiteiten

header2

Viering met Jan Roelof Nienhuis

Personalia:

Naam: J.R.Nienhuis
Geb. jaar: 1940
Geb. plaats: Gouda
Beroep: Predikant

Met Pinksteren ( 31 mei 2020) hoop ik bij U voor te gaan.
Het Pinksterverhaal bevat nog vele geheimen. Groepen Joodse pelgrims komen in Jeruzalem samen voor het Joodse Pinksterfeest.
De herdenking, de viering van het geschenk van de Tora / Tien Geboden op de berg Sinaï door bemiddeling van Mozes. Maar tradities worden elk jaar nieuw beleefd. In Handelingen 2 wordt beschreven hoe dat aloude Joodse Pinksterfeest opnieuw wordt beleefd door een een groep “ volgers “ van Jezus van Nazareth. Daar is een enthousiasme, dat de vonken er van af springen, ja de vlammen uitslaan.
Er gebeurt van alles: men hoort de apostelen spreken “ieder in zijn eigen taal”. En die pelgrims kwamen van heinde en ver. Er worden vijftien regio’s met name genoemd. Tien regio’s, liggend in wat nu Turkije, Irak en Iran is. Twee regio’s in Afrika. Twee in ( West-) Europa.
En last, but not least: Arabië.
Welke talen zijn er dus zoal gehoord op dat eerste christelijke Pinksterfeest? Farsi, Aramees, Grieks, Latijn, Egyptisch en Arabisch.
Arabisch op het eerste christelijke Pinksterfeest? Hoor ik dat goed?
Wat betekent dat anno 2020?
Het aloude Pinksterfeest gaan wij weer van een heel nieuwe kant beleven.

Zondag 31 mei van 10:30 tot 11:30 uur

Vrijzinnig Lunteren werkt samen met andere Vrijzinnigen in de regio Zuid-Veluwe-Vallei: Bennekom, Veenendaal, Rhenen, Renkum, Wageningen. Voor hun activiteiten zie onderstaande links:

Search