Graag ontmoeten
we u in ons kerkje,
tijdens één van de
activiteiten

Activiteiten

header2

Lezing Religie en psychologie door Martijn Stöfsel AFGELAST

Mensen hebben behoefte aan antwoorden op vragen over allerlei onzekerheden waarmee we geconfronteerd worden in het leven: waar kom ik vandaan, wat is de zin van het leven, wat gebeurt er na mijn dood, hoe is er zo’n prachtig mooie natuur ontstaan, hoe moeten we met elkaar omgaan, aan welke normen en regels moet ik me houden? Vanuit religie zijn hier allerlei antwoorden op gegeven en te geven. Daarbij wordt er meestal uitgegaan van wijze hogere goddelijke alwetende machten. Hoe is dit zo gekomen? Wat is de rol van de psychologische behoeften van de mens hierbij? Is religie wel zo goddelijk of is het veel menselijker? Martijn Stöfsel zal in deze lezing het ontstaan van dit soort vragen, maar vooral het ontstaan van de antwoorden op die vragen bespreken.

Personalia: Martijn Stöfsel spreekt vanuit enerzijds zijn vrijzinnige protestants-christelijke opvoeding, aangevuld met allerlei andere ervaringen, zoals het jarenlang werken in een joodse organisatie, het Leger des Heils en in de Biblebelt. Anderzijds spreekt hij vanuit zijn ervaringen en inzichten die hij kreeg tijdens zijn studie en werk als klinisch psycholoog, waarin hij werkt met ernstig getraumatiseerde mensen.

Kosten niet-leden € 5,- ( Bij voorkeur pinnen )

Zondag 25 oktober van 10:30 tot 11:30 uur

Vrijzinnig Lunteren werkt samen met andere Vrijzinnigen in de regio Zuid-Veluwe-Vallei: Bennekom, Veenendaal, Rhenen, Renkum, Wageningen. Voor hun activiteiten zie onderstaande links:

Search