Graag ontmoeten
we u in ons kerkje,
tijdens één van de
activiteiten

Activiteiten

header2

Lezing door Bert Keizer, Annemarieke vd Woude

Vrijheid om te sterven

Annemarieke van der Woude

We genieten in Nederland steeds meer vrijheid om te kiezen hoe we willen sterven. Ook patiënten die zich niet in een terminale situatie bevinden, kunnen vandaag de dag een beroep doen op de euthanasiewet. Mensen die deze ontwikkeling toejuichen, benadrukken de waarde van zelfbeschikking over het levenseinde. Mensen die er aarzelend tegenover staan, betwijfelen of kwetsbare mensen in onze samenleving zich niet overbodig zullen gaan voelen.

In haar lezing zal Annemarieke van der Woude ingaan op de vraag of het begrip ‘heiligheid’ ‒ alledaags en bijbels ‒ een bijdrage kan leveren aan de discussie over euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Bert Keizer  is een Nederlandse artsfilosoof en schrijver.

Keizer groeide op als jongste van zeven kinderen in een katholiek gezin in Amersfoort. Na de hbs-B studeerde hij in 1968 filosofie in het Engelse Nottingham. In 1972 keerde hij terug naar Nederland voor een studie geneeskunde in Amsterdam. In 1981 legde hij zijn artsexamen af en was daarna korte tijd in Kenia werkzaam. Vervolgens werd hij verpleeghuisarts in Amsterdam.

Zijn doorbraak als schrijver kwam in 1994 met Het refrein is Hein, een zeer openhartige schets van gebeurtenissen in een verpleegtehuis, inclusief stukken over euthanasie en hulp bij zelfdoding, die nogal wat stof deden opwaaien maar die door artsen over het algemeen als zeer reëel werden beoordeeld. Hij heeft een wekelijkse column in het dagblad Trouw.

Zondag 06 november van 10:30 tot 11:30 uur

Vrijzinnig Lunteren werkt samen met andere Vrijzinnigen in de regio Zuid-Veluwe-Vallei: Bennekom, Veenendaal, Rhenen, Renkum, Wageningen. Voor hun activiteiten zie onderstaande links:

Search