Graag ontmoeten
we u in ons kerkje,
tijdens één van de
activiteiten

Activiteiten

header2

Betekenis vinden of betekenis geven?

Van Harm Knoop zijn we interactieve vieringen en lezingen gewend. Ook nu gaan we dit ervaren.
In vrijzinnige kring is het redelijk ingeburgerd en vooral politiek uiterst correct om op de vraag waar betekenis vandaan komt te antwoorden met: van binnen en niet van buiten. Mensen geven betekenis. De “dingen”
dragen die niet in zichzelf mee. Helemaal waar (mijns inziens). Ik zie in de praktijk dat het weerbarstig is. Dat het ingewikkeld is om niet te reiken naar “betekenisvolle” beelden, symbolen, verbindingen, relaties.
Wat is er nodig om daadwerkelijk betekenis te geven in plaats van te “vinden”?
Kosten; richtbedrag € 5,=

 

Harm Knoop

Ik ben al meer dan een half leven op zoek naar het eigene. Dat van mijzelf en van anderen. Dat doe ik met groot enthousiasme en een niet altijd te verhullen gretigheid. Soms is dat zwaar, hard, confronterend en pijnlijk. Maar altijd heilzaam. Namelijk als mensen ontdekken, zoals ik ontdekt heb, dat er meer is. En misschien iets anders dan de rol en persoonlijkheid die zij zich hebben eigengemaakt, in het gezin van herkomst, in hun werkkring en hun relaties.
Zoekend, schatgravend, inspirerend, bezielend en ondersteunend stimuleer ik mensen om hun eigen bronnen te openen en vruchtbaar te maken voor hun leven en voor de wereld om hen heen.

Na mijn studie theologie heb ik van alles gedaan en ben ik van alles geworden: coach, trainer, inspirator, vrijgevestigd geestelijk verzorger, voorganger, docent, vertrouwenspersoon en schrijver.

Hoe? Vrijmoedig, vrijzinnig, vrijlatend en vrijblijvend.

Zondag 30 september van 10:30 tot 11:30 uur

Vrijzinnig Lunteren werkt samen met andere Vrijzinnigen in de regio Zuid-West Veluwe Vallei: Ede, Bennekom, Veenendaal, Rhenen, Renkum, Wageningen. Voor hun activiteiten zie onderstaande links:

Search