ZinGdag

ZinGdag

Van Zondag 13 januari 10:30 tot 11:30

Bij Het Witte Kerkje

Juliëtte Stout, Geertje Timmers (0318-482145)


Lekker met z’n allen zingen Er zullen dit seizoen 4 ZinGdagen zijn, waarbij een aantal liederen wordt ingestudeerd. Te denken valt aan Taizé- liederen, canons, eenvoudige meerstemmige liederen; zowel buitenlands als Nederlandstalig; zowel geestelijke als wereldlijke liederen. Laagdrempelig en er is voor elk wat wils. Aanmelden is niet nodig. (Wij verlenen onze muzikale medewerking weleens aan een viering)