ZinGdag

ZinGdag

Van Zondag 05 april 10:30 tot 11:30

Bij Het Witte Kerkje

Juliëtte Stout, Geertje Timmers (0318-482145)


Lekker met z’n allen zingen! Er zullen dit seizoen 4 ZinG'dagen zijn, waarbij een aantal liederen wordt ingestudeerd. Te denken valt aan Taizé- liederen, canons, eenvoudige meerstemmige liederen; zowel buitenlands als Nederlandstalig; zowel geestelijke als wereldlijke liederen. Laagdrempelig en er is voor elk wat wils. Aanmelden is niet nodig. (Wij verlenen onze muzikale medewerking weleens aan een viering)

Na het zingen is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee drinken en even na te praten.
Kosten: niet-leden € 5,-
Begeleiding: Juliëtte Stout, Geertje Timmers (0318-482145)