Vrijzinnig geloven is een vragende manier van geloven

Anbi info

Toespraak2b

1. Statutaire naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Lunteren,
Bankrekening: NL94 RABO 0337 5442 98

2. RSIN-nummer: 9121894,landelijk RSIN-nummer 002611120 Vrijzinnigen Nederland

3. KvK-nummer: 40120088

4. Postadres:

bezoekadres: Witte kerkje, Dr kimmijserlaaan 28 Lunteren

5. Doelstelling :

het vrijzinnig christelijk geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig christelijk religieus leven.

Onze jaarlijkse activiteiten via kerkdiensten, lezingen, cursussen e.d. worden links onder de betreffende blokjes uitgebreid toegelicht

6. Hoofdlijnen beleidsplan:

het beleidsplan voorziet in een nuancering van de omschreven doelstellingen en middelen ter uitvoering.

Bronnen van inkomsten zijn contributies en schenkingen

Een overzicht van de Landelijke beleidslijnen zijn te vinden door links op het blokje Vrijzinnigen Nederland te klikken. U wordt dan doorgestuurd naar de landelijke website www.vrijzinnigen.nl en kies dan  het hoofdje   over ons

7. Functie en namen bestuurders:

zie de site onder Contact en info

8. Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn onbezoldigd, de door hen gemaakte kosten worden vergoed.

De bezoldiging van de voorganger is landelijk geregeld, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN worden gevolgd.

Een aantal leden en begunstigers verzorgt deeltaken, ook zij ontvangen daarvoor geen vergoeding

9. Zie Financieel jaarverslag en Balans over het jaar 2018

180214--resultaten-rekening-2017-in-PDF.pdf

Overzicht_baten_en_lasten_2018.pdf

191024_Toelichting_Staat_van_Baten_en_Lasten_2018docx.docx

200629_overzicht_baten_en_lasten_2019.pdf

200630_Toelichting_Staat_van_Baten_en_Lasten_2019.docx\

Baten_en_lasten_overzicht_2020.pdf

210628_toelichting_2020_t.b.v._ANBI_rapportage_Vrijzinnig_Lunteren.pdf

bijlage_5.Toelichting_Winst_en_Verlies_Resultatenrekening_2021.pdf

bijlage_4.Definitief_Winst__verlies_Resultatenrekening_01-01-2021_t_m_31-12-2021_NPB_V.pdf

Toelichting_Vrijzinnig_Lunteren_2021_tbv_ANBI.pdf

Baten_en_lasten_overzicht_2021 voor_de_website_tbv_ANBI.pdf

Baten en Lasten overzicht 2022 Vrijzinnig Lunteren toelichting Baten en Lasten 2022

Vrijzinnig Lunteren toelichting Baten en Lasten 2022

Vrijzinnig Lunteren is aangemerkt als anbi. Dat betekent dat u als lid of begunstiger uw jaarlijkse contributie of bijdrage kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting.