Vrijzinnig geloven
is een vragende
manier van geloven

Wie zijn wij

Image

Ontmoetingsplek
Wij hebben een diep vertrouwen dat het leven zinvol is.
Wij willen graag een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die met elkaar willen zoeken naar dit zinvolle bestaan in onze samenleving.
Wij willen een ontmoetingsplaats plaats zijn waar wij elkaar als mensen de ruimte geven, juist omdat wij het allemaal nog niet zo zeker weten.
Een plaats waar wij mogen groeien en delen, ieder op zijn eigen wijze.
Een plaats waar wij omzien naar elkaar, in respect voor ieders eigenheid.

Hoe doen wij dat
Wij willen ons laten voeden door spirituele bronnen, christelijke maar ook uit andere religies, door kunst, wetenschap, muziek, natuur.
Dat doen wij door in vieringen, lezingen en workshops te luisteren naar mensen die inspirerend en deskundig zijn. Door naar films te kijken en muziek te luisteren. Door het gesprek onderling aan te gaan, onder heldere gespreksleiding of gewoon bij de koffie of een drankje. Door met elkaar iets te beleven van iets dat groter is dan wijzelf zijn.

Landelijke vereniging Vrijzinnig Nederland

Als Vrijzinnig Lunteren zijn wij aangesloten bij de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland. Deze bestaat uit ongeveer 45 lokale, autonome afdelingen en heeft een landelijk bestuur en bureau.

Als lid/begunstiger van Vrijzinnig Lunteren ben je automatisch lid/begunstiger van Vrijzinnigen Nederland.

Zie ook www.vrijzinnigen.nl

De vereniging Vrijzinnig Lunteren kent leden, begunstigers en belangstellenden. Leden en begunstigers betalen een jaarlijkse contributie cq bijdrage, en denken en praten mee op ledenvergaderingen. Begunstigers zijn mensen die niet als lid willen worden geregistreerd, maar wel helemaal mee willen doen. Op dit moment kent Vrijzinnig Lunteren ongeveer 80 leden/ begunstigers. Daarbuiten kent Vrijzinnig Lunteren een grote groep belangstellenden, die de nieuwsbrief ontvangen en regelmatig meedoen met diverse activiteiten.

Search