Lezing "Wat is aardse mystiek?" door Arnold Ziegelaar

Wat is aardse mystiek?

Bestaat er zoiets als een aardse mystiek – een spirituele levensfilosofie die in harmonie is met het redelijke denken? Filosoof Arnold Ziegelaar betoogt in zijn boeken Aardse mystiek (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn (2016) van wel. Aardse mystiek is een filosofisch uitgewerkte vorm van religiositeit die niet uitgaat van een God of van een heilig geschrift. Zij richt zich op het bestaan van ons zelf, de wereld en de kosmos. Zij komt voort uit de ervaring van het bestaans- en zijnsmysterie, en uit een besef van de grenzen van de rationaliteit. Aardse mystiek wordt gevoed vanuit levenservaringen en vanuit filosofische reflectie. Getuigenissen van deze mystiek kunnen we vinden in poëzie en schilderkunst. Deze lezing geeft een introductie tot het wijde veld dat het idee van aardse mystiek opent.

Personalia: Arnold Ziegelaar is filosoof, docent en auteur. Hij geeft vooral les aan de HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen). Ook verricht hij als buitenpromovendus filosofisch onderzoek bij de Universiteit Leiden. Meer informatie: www.arnoldziegelaar.nl

Zondag 11 oktober van 10:30 tot 11:30 uur

Search