Vrijzinnig geloven
is een vragende
manier van geloven

Coronaprotocol

Image

Protocol voor vieringen en bijeenkomsten in Het Witte Kerkje in Lunteren
versie 6 augustus 2021


Vooraf:

 1. Gezien de geldende regels kunnen er zoveel personen de viering/bijeenkomst (in het vervolg van dit document wordt kortheidshalve alleen de term bijeenkomst gebruikt) bijwonen als past met inachtname van de regels van de Rijksoverheid, zoals bijvoorbeeld de 1,5-meterregel en regels voor ventilatie. Het bestuur besluit steeds wat het maximum aantal toegelaten bezoekers zal zijn.
 2. Bij lezingen is vooraf aanmelding nodig via info@vrijzinniglunteren.nl.
 3. Voor vieringen stellen we geen aanmeldingsplicht (zolang we op natuurlijke wijze onder het maximum blijven).
 4. U zult begrijpen dat u niet moet komen als u of één van uw huisgenoten griepverschijnselen of andere luchtwegklachten heeft.
 5. Was uw handen voordat u naar het kerkje komt.


Ter plekke bij en in het kerkje:

 1. Zowel buiten als binnen gelden de regels: “houd 1,5 meter afstand”, “raak zo weinig mogelijk aan” en “hoest of nies in de elleboog”.
 2. U kunt uw fiets en jas op de gebruikelijke plaats kwijt; gebruik de beschikbare ruimte maximaal.
 3. Maximaal 2 personen tegelijk in de garderobe, dus wacht even buiten als het te druk is.
 4. Voordat u de koffieruimte ingaat staan er spullen klaar om uw handen te desinfecteren.
 5. U wordt welkom geheten, maar handen schudden doen we voorlopig niet.
 6. De stoelen in de zaal staan enkel en paarsgewijs opgesteld op 1,5 meter afstand.
 7. Na afloop van de bijeenkomst wordt u verzocht de kerkzaal in volgorde te verlaten: eerst diegenen, die achterin zitten en vervolgens werken we van achteren naar voren.
 8. In geval er koffie/thee geschonken wordt, volgt u de (logistieke) aanwijzingen van het dienstdoend bestuurslid en de kosters. Ook na het halen van koffie/thee gaat u zo snel mogelijk weer zitten.
 9. Als u het gebouw verlaat kunt u desgewenst ook weer uw handen desinfecteren.
 10. Volg bij bovenstaande de aanwijzingen van de dienstdoende kosters en bestuursleden.

 

Speciale taken voor de kosters:

 1. Direct bij binnenkomst zorgen voor maximale beluchting: gordijnen en alle ventilatieroosters (10 stuks: 8 in zaal en 2 in koffieruimte) openen, ventilator op stand 3 (contoleer of de stekker er in zit!), nooduitgang rechts naast de kansel openen, evenals de tussendeuren en een raam in koffieruimte. Na 15 minuten de deur en het raam sluiten.
 2. Na het luchten zorgen voor maximale ventilatie: ventilator op stand 3, alle luchtroosters open, tussendeuren open. Deze situatie blijft totdat de laatste persoon uit de kerk vertrekt.
 3. Checken of de stoelen conform de markeringen op de vloer van de kerkzaal staan opgesteld.
 4. Checken of de desinfectiemiddelen gereed staan en voldoende zijn. Zorg ook voor een afvalbak.
 5. Deelnemers aan de bijeenkomst opvangen en begeleiden conform bovenstaand protocol.
 6. Aan personen die jullie niet bekend zijn bij binnenkomst even vragen om naam en een contactgegeven (e-mailadres of telefoonnummer) op een lijst voorzien van datum bijeenkomst te schrijven, zodat er bij een onverhoopt besmettingsgeval contact gezocht kan worden.
 7. Tijdens de bijeenkomst bovenstaande lijst aanvullen met de bekenden die deze bijeenkomst bijwonen of hen zelf laten intekenen.
 8. Deze lijst na afloop in het kleine kamertje achterlaten (de lijst zal dan na 2 weken vernietigd worden).
 9. Bij het opruimen 15 minuten luchten door wederom de nooduitgang rechts van de kansel geheel open te zetten evenals de tussendeuren en een raam in de koffiekamer.
 10. Bij het achterlaten zorgen dat alle 10 roosters en gordijnen in zaal en koffieruimte weer gesloten worden en de ventilator weer op stand 1 staat.
 11. Na afloop van de bijeenkomst de tussendeuren tussen kerkzaal en koffieruimte sluiten.
 12. Bij het schoonmaken na afloop ervoor zorgen dat stoelen, deurgrepen en toiletten weer gedesinfecteerd en schoon worden achtergelaten.

Search