Vrijzinnig geloven
is een vragende
manier van geloven

Coronaprotocol

Image

Coronaprotocol

Protocol voor vieringen en bijeenkomsten in Het Witte Kerkje in Lunteren met ingang van 26 juli 2020

Vooraf:

 1. Gezien de geldende regels kunnen er zoveel personen de viering/bijeenkomst* bijwonen als past met inachtname van de 1,5-meterregel. Het bestuur volgt de regels van de Rijksoverheid.
 2. U zult begrijpen dat u niet moet komen als u of één van uw huisgenoten griepverschijnselen of andere luchtwegklachten heeft.
 3. Houd er rekening mee dat de toiletten alleen in uiterste nood gebruikt kunnen worden.
 4. Was uw handen voordat u naar het kerkje komt.

Ter plekke bij en in het kerkje:

 1. Zowel buiten als binnen gelden de regels: “houd 1,5 meter afstand”, “raak zo weinig mogelijk aan” en “hoest of nies in de elleboog”.
 2. U kunt uw fiets en jas op de gebruikelijke plaats kwijt; gebruik de beschikbare ruimte maximaal.
 3. Voordat u de koffieruimte ingaat staan er spullen klaar om uw handen te desinfecteren.
 4. U wordt welkom geheten, maar handen schudden doen we voorlopig niet.
 5. Zoek meteen een plek in de kerkzaal en kies dan een stoel zoveel mogelijk voorin of aan de zijkant.
 6. De stoelen in de zaal staan enkel en paarsgewijs opgesteld op 1,5 meter afstand.
 7. Na afloop van de bijeenkomst wordt u verzocht de kerkzaal in volgorde te verlaten: eerst diegenen die achterin zitten en vervolgens werken we van achteren naar voren. Volg hierbij de aanwijzingen van de dienstdoende kosters.
 8. Als u het kerkje verlaat kunt u desgewenst ook weer uw handen desinfecteren.

Speciale taken voor de kosters:

 1. Checken of de stoelen conform de markeringen op de vloer van de kerkzaal staan opgesteld.
 2. Checken of de desinfectiemiddelen gereed staan en voldoende zijn. Zorg ook voor een afvalbak.
 3. Zorgen voor maximale ventilatie: ventilator op stand 2, alle luchtroosters open, tussendeuren open en bij warm weer ook de nooddeuren en de ramen in de koffiezaal open zetten.
 4. Deelnemers aan de bijeenkomst opvangen en begeleiden conform bovenstaand protocol.
 5. Aan personen die jullie niet bekend zijn bij binnenkomst even vragen om naam en een contactgegeven (e-mailadres of telefoonnummer) op een lijst** te schrijven, zodat er bij een onverhoopt besmettingsgeval contact gezocht kan worden.
 6. Tijdens de bijeenkomst bovenstaande lijst** aanvullen met de bekenden die deze bijeenkomst
 7. Deze lijst** voorzien van datum viering na afloop in het kleine kamertje achterlaten (de lijst zal dan na een week of 2 vernietigd worden).
 8. Na afloop van de bijeenkomst ervoor zorgen dat stoelen, deurgrepen en toiletten weer gedesinfecteerd en schoon worden achtergelaten.

*  In het vervolg van dit document wordt kortheidshalve alleen de term bijeenkomst gebruikt.

** Omdat de kans bestaat dat er geen schrijfmateriaal in het kerkje aanwezig is, is het verzoek aan de dienstdoende kosters om zelf even papier en pen mee te nemen.

Search