Vrijzinnig geloven
is een vragende
manier van geloven

Coronaprotocol

Image

Protocol voor vieringen en bijeenkomsten in Het Witte Kerkje in Lunteren versie 25 oktober 2020

Vooraf:

 1. Gezien de geldende regels kunnen er zoveel personen de viering/bijeenkomst* bijwonen als past met inachtname van de regels van de Rijksoverheid, zoals bijvoorbeeld de 1,5-meterregel en regels voor ventilatie. Het bestuur besluit steeds wat het maximum aantal toegelaten bezoekers zal zijn (op 25 oktober is dat 26 à 30)
 2. Bij lezingen is vooraf aanmelding nodig, via info@vrijzinniglunteren.nl.
 3. Voor vieringen stellen we geen aanmeldingsplicht (zolang we op natuurlijke wijze onder het maximum blijven).
 4. U zult begrijpen dat u niet moet komen als u of één van uw huisgenoten griepverschijnselen of andere luchtwegklachten heeft.
 5. Was uw handen voordat u naar het kerkje komt.

Ter plekke bij en in het kerkje:

 1. Zowel buiten als binnen gelden de regels: “houd 1,5 meter afstand”, “raak zo weinig mogelijk aan” en “hoest of nies in de elleboog”.
 2. U kunt uw fiets en jas op de gebruikelijke plaats kwijt; gebruik de beschikbare ruimte maximaal.
 3. Voordat u de koffieruimte ingaat staan er spullen klaar om uw handen te desinfecteren.
 4. U wordt welkom geheten, maar handen schudden doen we voorlopig niet.
 5. Indien u dat wenst kunt u een mondkapje opzetten; wij stellen dat niet verplicht.
 6. Zoek een plek in de kerkzaal en kies dan een stoel zoveel mogelijk voorin of aan de zijkant. Wij verzoeken u zo snel mogelijk te gaan zitten.
 7. De stoelen in de zaal staan enkel en paarsgewijs opgesteld op 1,5 meter afstand.
 8. Tijdens bijeenkomsten wordt niet door allen gezongen, alleen door 1 of 2 voorzangers.
 9. Na afloop van de bijeenkomst wordt u verzocht de kerkzaal in volgorde te verlaten: eerst diegenen, die achterin zitten en vervolgens werken we van achteren naar voren.
 10. In geval na afloop koffie/thee geschonken wordt, volgt u de (logistieke) aanwijzingen van het dienstdoend bestuurslid en de kosters. Ook na het halen van koffie gaat u zo snel mogelijk weer zitten.
 11. Als u het kerkje verlaat kunt u desgewenst ook weer uw handen desinfecteren.
 12. Volg bij bovenstaande de aanwijzingen van de dienstdoende kosters en bestuursleden.

Speciale taken voor de kosters:

 1. Checken of de stoelen conform de markeringen op de vloer van de kerkzaal staan opgesteld.
 2. Checken of de desinfectiemiddelen gereed staan en voldoende zijn. Zorg ook voor een afvalbak.
 3. Zorgen voor maximale ventilatie: ventilator op stand 3, alle luchtroosters open, tussendeuren open en bij het begin van de bijeenkomst de ramen in de keuken open zetten (bij warm weer ook de rechter nooddeur).
 4. Bij het opruimen tenminste 15 minuten luchten door een zaal buitendeur geheel open te zetten incl. de ramen in de koffiekamer.
 5. Bij het achterlaten zorgen dat alle roosters open blijven en gordijnen alleen sluiten daar waar geen rooster is en ventilator weer uit.
 6. Deelnemers aan de bijeenkomst opvangen en begeleiden conform bovenstaand protocol.
 7. Aan personen die jullie niet bekend zijn bij binnenkomst even vragen om naam en een contactgegeven (e-mailadres of telefoonnummer) op een lijst te schrijven, zodat er bij een onverhoopt besmettingsgeval contact gezocht kan worden.
 8. Tijdens de bijeenkomst bovenstaande lijst aanvullen met de bekenden die deze bijeenkomst bijwonen of hen zelf laten intekenen.
 9. Deze lijst voorzien van datum viering na afloop in het kleine kamertje achterlaten (de lijst zal dan na 2 weken vernietigd worden).
 10. Na afloop van de bijeenkomst de rechter tussendeuren tussen kerkzaal en koffieruimte open zetten.
 11. Bij het schoonmaken na afloop ervoor zorgen dat stoelen, deurgrepen en toiletten weer gedesinfecteerd en schoon worden achtergelaten.

*  In het vervolg van dit document wordt kortheidshalve alleen de term bijeenkomst gebruikt.

Search