Vrijzinnig geloven
is een vragende
manier van geloven

Image

Het thema vrijheid als hoofdthema van het activiteiten programma 2022 van Vrijzinnig Lunteren.

De activiteiten commissie heeft als vervolg op de inventarisatie onder de leden het thema Vrijheid gekozen. Een breed en diep thema dat vanuit meerdere perspectieven kan worden benaderd.

In grote lijnen komt het erop neer dat wij willen stilstaan bij een aantal vrijheidsbegrippen en definities. Om hiermee “taal” te krijgen om met elkaar het gesprek te kunnen voeren. Dit met het doel om samen tot meer kennis en inzicht te komen van wat vrijheid in het leven kan betekenen.

Voor de volgende invalshoeken hebben wij sprekers uitgenodigd:

  • Positieve en negatieve vrijheid.
  • Innerlijke vrijheid.
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid.
  • Vrijheid door de eeuwen heen.
  • Vrijheid in een democratische rechtstaat.

In de nieuwsbrief en de agenda van deze website kunt u de actuele data van de lezingen en de namen van de sprekers vinden.

 

De vereniging Vrijzinnig Lunteren kent leden, begunstigers en belangstellenden. Leden en begunstigers betalen een jaarlijkse contributie cq bijdrage, en denken en praten mee op ledenvergaderingen. Begunstigers zijn mensen die niet als lid willen worden geregistreerd, maar wel helemaal mee willen doen. Op dit moment kent Vrijzinnig Lunteren ongeveer 80 leden/ begunstigers. Daarbuiten kent Vrijzinnig Lunteren een grote groep belangstellenden, die de nieuwsbrief ontvangen en regelmatig meedoen met diverse activiteiten.

 

 

Search