Vrijzinnig geloven
is een vragende
manier van geloven

In het nieuws

Image

Lezingen 20/21

In het jaarprogramma voor 2020-2021 zal het centrale thema van een aantal lezingen zijn: 'Hoe wil ik als mens in de wereld staan?'. Als kapstok heeft de activiteitencommissie het boek 'Filosofie voor een weergaloos leven ' van Lammert Kamphuis gebruikt en met name het eerste deel van dit boek 'filosofie voor de verhouding tot de wereld'. We hebben een aantal interessante sprekers bereid gevonden over een deel fragment van ons jaarthema hun originele licht te laten schijnen. Zo zal de filosoof Arnold Ziegelaar spreken over een aardse mystiek die in harmonie is met het redelijke denken, gevoed vanuit levenservaringen en filosofische reflectie. De volgende spreker, Laurens ten Kate, zal vanuit het filosofisch gedachtegoed van Hannah Arendt een heel andere visie op de samenleving en de politiek werpen dan we gewend zijn vanuit het huidige dominante neoliberale denken. Als homeopatisch arts zal Rienk Stuut met ons zijn visie delen op mens en gezondheid. Hij gaat uit van heel de mens: wat is de relatie tussen de persoon en zijn/haar klachten? Daarna spreekt Renée van Riessen over levenskunst en loslaten. Hoe gaan we met name als ouderen daarmee om? Tenslotte wordt deze serie afgesloten door Wim Anker met een lezing over zijn ervaringen als strafpleiter, waarbij diverse ethische kwestie aan bod zullen komen.

Vanwege het feit, dat door Corona een aantal lezingen dit voorjaar uitgesteld zijn, zullen we dit najaar nog gebruiken om deze serie af te maken. Vanaf januari 2022 zal er een nieuw thema opgepakt worden. Daarvoor zijn al diverse sprekers uitgenodigd. Hierover leest u later meer.

De vereniging Vrijzinnig Lunteren kent leden, begunstigers en belangstellenden. Leden en begunstigers betalen een jaarlijkse contributie cq bijdrage, en denken en praten mee op ledenvergaderingen. Begunstigers zijn mensen die niet als lid willen worden geregistreerd, maar wel helemaal mee willen doen. Op dit moment kent Vrijzinnig Lunteren ongeveer 80 leden/ begunstigers. Daarbuiten kent Vrijzinnig Lunteren een grote groep belangstellenden, die de nieuwsbrief ontvangen en regelmatig meedoen met diverse activiteiten.

 

 

Search