Vrijzinnig geloven
is een vragende
manier van geloven

Onze voorganger

Image

Eigenwijs Vrijzinnig Lunteren concludeerde na uitvoerig beraad dat de traditionele voorganger als fulltime herder voor de schapen niet meer past bij de cultuur van de 21e eeuw.

Gezamenlijk kozen we voor het experiment van vier vaste gastvoorgangers, pastorale zorg door een professionele pastor, en het aanstellen van een Inspirator

Met de vier vaste gastvoorgangers bouwden wij in de loop der tijden al een warme band op.

Zij verbinden zich aan Vrijzinnig Lunteren en gaan elk een aantal keer per jaar voor in de vieringen op zondagmorgen.

Het zijn Ivo de Jong (Voorganger van Vrijzinnigen Schiedam, Rotterdam, Brielle en Woubrugge), Marianne van Praag (Rabbijn in de Liberaal - Joodse Gemeente Beth Jehoeda in Den Haag), Marthe de Vries (Voorganger bij de Remonstrantse Gemeente Utrecht, de Geertekerk) en Johan de Wit (Jurist en Vrijzinnig Voorganger). Samen vormen de gastvoorgangers de veelkleurigheid van Vrijzinnig Lunteren .

De pastorale zorg is in handen van Marieke de Vries. Zij is vertrouwd met onze afdeling en gaat ook regelmatig voor in de vieringen. Zo heeft zij warme contacten met een ieder die daar behoefte aan heeft.

Onze Inspirator is Jaap Marinus.

Hoewel hij ook predikant is, zijn zijn taken voor ons Witte Kerkje nadrukkelijk niet die van een dominee. Hij zoekt met ons naar wegen die heilzaam zijn voor de toekomst van onze vereniging. Met een krimpend ledenaantal is het soms hard werken met weinig mensen. Marinus onderneemt spraakmakende activiteiten waarmee we het Witte Kerkje op de kaart zetten in Lunteren en omgeving. Verder zet hij digitale media in om gespreksstof te doen opwaaien. Jaap Marinus is op 1 september 2021 begonnen.

De vereniging Vrijzinnig Lunteren kent leden, begunstigers en belangstellenden. Leden en begunstigers betalen een jaarlijkse contributie cq bijdrage, en denken en praten mee op ledenvergaderingen. Begunstigers zijn mensen die niet als lid willen worden geregistreerd, maar wel helemaal mee willen doen. Op dit moment kent Vrijzinnig Lunteren ongeveer 80 leden/ begunstigers. Daarbuiten kent Vrijzinnig Lunteren een grote groep belangstellenden, die de nieuwsbrief ontvangen en regelmatig meedoen met diverse activiteiten.

Search