Vrijzinnig geloven
is een vragende
manier van geloven

Onze voorganger

Image

Vertrek Esseldien Wennink en pastorale zorg

Helaas heeft Esseldien, onze vaste voorganger, ons per 1 september 2020 verlaten. Zij heeft gekozen voor een andere vaste baan als geestelijk verzorger in een verpleegtehuis. Wij vinden dat heel jammer, maar hebben natuurlijk ook volledig respect voor haar keuze. We zullen ons de komende tijd met frisse moed beraden over hoe onze toekomst eruit gaat zien en welke wegen we als Vrijzinnig Lunteren willen inslaan. De pastorale zorg heeft Marieke de Vries op zich genomen. Zij is per 1 september gestart voor gemiddeld 3 uur in de week. Marieke is voor ons geen onbekende; zij gaat regelmatig voor in onze vieringen en heeft eerder tijdelijk het pastoraat waargenomen. We zijn blij dat zij dit weer op zich wil nemen. Haar gegevens: Marieke de Vries, tel. 06-53569094, email mrp.devries1@gmail.com

De vereniging Vrijzinnig Lunteren kent leden, begunstigers en belangstellenden. Leden en begunstigers betalen een jaarlijkse contributie cq bijdrage, en denken en praten mee op ledenvergaderingen. Begunstigers zijn mensen die niet als lid willen worden geregistreerd, maar wel helemaal mee willen doen. Op dit moment kent Vrijzinnig Lunteren ongeveer 80 leden/ begunstigers. Daarbuiten kent Vrijzinnig Lunteren een grote groep belangstellenden, die de nieuwsbrief ontvangen en regelmatig meedoen met diverse activiteiten.

Search