Vrijzinnig geloven is een vragende manier van geloven

Columns

Header2
ooievaar

Zondagsbrief 24 mei

Zondagsbrief Vrijzinnig Lunteren nr. 13     24 mei 2020
Om deze zondag in mei, de Mariamaand, mee te beginnen, een prachtige uitvoering van Ave Maria: https://www.youtube.com/watch?v=QqVscSR5Oe0

In deze periode, waarin de statistieken ons om de oren vliegen, een gedicht van Wislawa Szymborska, uit: Einde en begin

Een bijdrage tot de statistiek


Op elke honderd mensen
zijn er tweeënvijftig
die alles beter weten
onzeker van elke stap –
bijna de hele rest,
bereid om te helpen,
als het niet te lang duurt
-wel negenenveertig,
de goedheid zelve,
omdat ze niet anders kunnen,
-vier, nou, misschien vijf,
in staat tot bewondering zonder afgunst
-achttien,
om de tuin geleiduiltjes
door de jeugd die voorbijgaat
-plusminus zestig,
nemen er vierenveertig
alles serieus,
leven er in voortdurende angst
voor iemand of iets
-zevenenzeventig,
hebben er talent om gelukkig te zijn
-twintig, hoogstens dertig,
zijn als individu ongevaarlijk,
maar slaan los in de massa,
-meer dan de helft, minstens,
wreed,
als omstandigheden hen dwingen,
-hoeveel weet ik liever niet,
ook niet ongeveer,
wijs door schade
-niet veel meer
dan zonder,
willen van het leven alleen dingen,
-dertig
hoewel ik me liever vergis,
krimpen in elkaar en hebben pijn,
zonder lantaarn in het donker
-drieëntachtig,
vroeg of laat,
zijn tamelijk veel
rechtvaardig – vijfendertig,
maar als rechtvaardigheid
de moeite van begrijpen vereist
-drie,
verdienen er medelijden
-negenennegentig,
zijn sterfelijk
-honderd op de honderd.
Een getal dat vooralsnog niet verandert.

Elke avond kijk ik met belangstelling naar de aantallen van het RIVM. Gelukkig worden er steeds minder mensen ziek, heerlijk nieuws. Maar hoe betrekkelijk deze getallen zijn, bleek toen mijn trouwe huishoudelijke hulp vorige week positief werd getest. Ze heeft het coronavirus waarschijnlijk opgelopen in een winkel, waar iemand in haar nabijheid hoestte. Het virus is het land nog niet uit.
Wat zeggen die cijfers dan? Ze zeggen dat het landelijke beeld positiever wordt. En positief nieuws is voeding voor de ziel. Misschien is dat de reden dat ik de afgelopen week zo intens heb genoten van foto’s van jonge ooievaars en filmpjes over jonge oehoes in een vensterbank.

https://www.youtube.com/watch?v=GYsWJGW30cA

En vaak vergeet ik dan zomaar de tijd. Sinds het begin van dit corona-tijdperk overkomt het mij regelmatig. Niet op dagen dat ik werk, dan staat mijn agenda vol en is er niets aan de hand. Maar op mijn vrije dagen, raak ik regelmatig mijn tijdsbesef kwijt. Ik kan mezelf verliezen in scrollen door mijn Twittertijdlijn, het lezen van onnozele Facebook berichten en niet te vergeten het checken van de nieuwswebsite Nu.nl. Om plotseling op te schrikken en erachter te komen dat er, zonder dat ik er erg in had, zomaar een uur verstreken is. Overkomt dat jou ook? Dat je door de tijd tuimelt?

Ik hoor opvallend veel mensen zich hardop afvragen welke dag het is. Nu de normale gang van zaken is verstoord en de dagen soms verdacht veel op elkaar lijken, zijn veel mensen het gevoel voor het ritme van de dagen een beetje kwijtgeraakt. Prediker 3 zegt: Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Het opmerkelijke aan die tekst is dat de eerste twee, baren en sterven, ons overkomen, maar dat planten en rooien bewuste keuzes zijn, dat moet op het juiste moment gebeuren, een kwestie van uitkienen en timing.

Onlangs sprak ik in het verpleeghuis met een 96-jarige dame. Een dame die altijd bijzonder actief en jong van geest is gebleven. Zij vertelde me dat ze een zeer avontuurlijk karakter heeft en dat ze altijd graag naar Nieuw Zeeland had willen emigreren. Dat verlangen had ze haar hele leven met zich meegedragen, maar het goede moment om die stap te zetten was nooit gekomen. Door de zee van tijd in deze coronaperiode realiseerde ze zich opeens dat ze nu oud is en dat haar wens nooit meer in vervulling zal gaan.

Prediker sluit af met: God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Dat klopt, we hebben inzicht in de tijd gekregen. Maar dat wil niet zeggen dat we altijd op het juiste moment de juiste keuzes maken. Het risico bestaat dat we niet alleen door een uur of een week, maar soms zelfs onoplettend door ons hele leven tuimelen.

Of is er niets dan tijd? Nadat een oude wijze rabbi was gestorven, vroegen de mensen aan zijn leerlingen, wat voor hun meester nu het allerbelangrijkste in zijn leven was geweest. Het antwoord was: datgene waar hij op dat moment mee bezig was.
Leven in het moment, je volle aandacht richten op waar je mee bezig bent, wat je ook doet, hoe onbeduidend ook, lijkt een goede manier om te voorkomen dat je plotseling door de tijd wordt ingehaald.

Ik sluit deze zondagsbrief af met het lied Tijd van leven van Huub Oosterhuis NLB 845

https://www.youtube.com/watch?v=DHzdJj-x7Fs

Tijd van vloek en tijd van zegen,
tijd van droogte, tijd van regen,
tijd van oogsten, tijd van nood,
tijd van stenen, tijd van brood,
tijd van liefde, nacht van waken,
uur der waarheid, dag der dagen,
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,
tijd van jagen, nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten.
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Ik wens je een goede tijd.

Hartelijke groet,

Esseldien Wennink
voorganger Vrijzinnig Lunteren

06-53852242, esseldien@planet.nl

P.S. Mijn eerstvolgende zondagsbrief verschijnt niet volgende week, maar een week later, op zondag 7 juni.

Laatste columns

Scheep gaan

Mycorrhiza

Waar wachten we op?

We communiceren gewelddadig omdat we machteloos zijn

Besturen geeft je beste uren

Het is koud aan de polen

Echo

Over de noodzaak van nieuwe horizonten

Het viel mij toe …

Aan de wolken geloven

In ons is een oord van stilte

Vakantie is verloren tijd

Tureluur(s)

Heilige plaatsen

De tussenruimte

Deze creatieve geest sloot zichzelf een jaar op en het resultaat is overweldigend #boburnhaminside

Riet, Johan, Wim en Huub

Het leven leven als een boek

De kleine goedheid

De magie van creativiteit