Vrijzinnig geloven is een vragende manier van geloven

Columns

Header2
Fotocolumngert

ALV, KBV, NPB, PKN en andere DLA’s

Soms bekruipt mij het gevoel dat we leven in een wereld waarin we vaak in afkortingen met elkaar communiceren. De Algemene Ledenvergadering van 22 november is een ALV en het dagelijks bestuur een DB. Wordt ons mooie Witte Kerkje ooit een heus WK? Klinkt toch geweldig wanneer je zondag ‘s morgens zegt: kom, we gaan naar het WK!

Best vaak zijn de drie-letter-afkortingen, de zogenoemde DLA’s, een zelfstandig leven gaan leiden. Weet u nog waar PIN voor staat? Of AOW of wat er aan de hand is als mensen een LAT-relatie hebben? Iedere ornitoloog weet wat je met een KBV bedoelt. Maar ben je niet in die wereld ingewijd, dan snap je vast niks van dat zinnetje. Weet jij wel meteen dat het over een klein bruin vogeltje gaat, dan ben je of ornitoloog of een vogelaar of je hebt het, net als ik, pas ergens gelezen.

Wij heten volgens onze statuten Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Lunteren. Onze ‘roepnaam’ is Vrijzinnig Lunteren. In de statuten geen verklaring wat die drieletterafkorting NPB betekent. Maar voor ingewijden is dat direct duidelijk en anders moet je even zoeken in Wikipedia. Toch wordt het dan iets minder duidelijk, want daar vind ik:

Nationaal Publiciteits Bureau, exploitant van lichtmastreclame.
Nederlandsche Padvindersbond
Nederlandse Politiebond, vakbond.
Nederlandse Poolbiljart Bond.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (Nederlandse Protestantenbond), vrijzinnig kerkgenootschap.

Ah, gelukkig op de vijfde plek staat wat ik zoek: de Protestantenbond waar we uit voortgekomen zijn. Maar kerkgenootschap? Vrijzinnig Lunteren heeft, net als Vrijzinnigen Nederland, een verenigingsstructuur en is geen kerkgenootschap in de zin van de Nederlandse wet, lees ik ergens anders. Gelukkig maar. We zijn geen kerkgenootschap dus.

En de PKN dan? Vast bij velen van ons een heel bekende afkorting: de Protestantse Kerk in Nederland. Bij de een roept het rode vlekken op en bij de ander mogelijk een gevoel van weemoed. PKN, wel het grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland. NPB en PKN, de P hebben we gemeenschappelijk en de N ook, toch? Dat lijkt op 66% overlap. Is er meer? Of zorgen die twee verschillende letters, de B (van Bond) en de K (van Kerken) voor een levensgroot en bont verschil?

Op de ALV zullen we vertellen en praten over hoe het met ons gaat en dan komen vast die buren van de PKN uit ons mooie dorp Lunteren en uit Ede voorbij. Dus op 22 november klinkt ongetwijfeld in menig vrijzinnig huis: kom ‘t is tijd, we gaan naar het WK!

Gert van Dalen

PS: Tijdens de ALV reik ik graag de prijs uit aan de winnaar van het raadsel uit mijn vorige column (drie mannen op de motor; de eerste zit voorop, de tweede achterop en de derde in het midden; hoe heet de derde man) . Het antwoord: de derde man in het midden heet ROB. En dat is geen DLA.

Laatste columns

Scheep gaan

Mycorrhiza

Waar wachten we op?

We communiceren gewelddadig omdat we machteloos zijn

Besturen geeft je beste uren

Het is koud aan de polen

Echo

Over de noodzaak van nieuwe horizonten

Het viel mij toe …

Aan de wolken geloven

In ons is een oord van stilte

Vakantie is verloren tijd

Tureluur(s)

Heilige plaatsen

De tussenruimte

Deze creatieve geest sloot zichzelf een jaar op en het resultaat is overweldigend #boburnhaminside

Riet, Johan, Wim en Huub

Het leven leven als een boek

De kleine goedheid

De magie van creativiteit