Vrijzinnig geloven is een vragende manier van geloven

Columns

Header2
1 6Wt2ZHY QtPNDHOVCS5wjg

“Hoe wil ik als mens in de wereld staan?”

In het jaarprogramma voor 2020-2021 zal het centrale thema van een aantal lezingen zijn: ‘Hoe wil ik als mens in de wereld staan?’.

Als kapstok heeft de activiteitencommissie het boek ‘Filosofie voor een weergaloos leven ‘ van Lammert Kamphuis gebruikt en met name het eerste deel van dit boek ‘filosofie voor de verhouding tot de wereld’

We hebben een aantal interessante sprekers bereid gevonden over een deel fragment van ons jaarthema hun originele licht te laten schijnen. Zo zal de filosoof Arnold Ziegelaar spreken over een aardse mystiek die in harmonie is met het redelijke denken, gevoed vanuit levenservaringen en filosofische reflectie. De volgende spreker, Laurens ten Kate, op zondag 17 januari 2021, zal vanuit het filosofisch gedachtegoed van Hannah Arendt een heel andere visie op de samenleving en de politiek werpen dan we gewend zijn vanuit het huidige dominante neoliberale denken. Als homeopatisch arts zal Rienk Stuut, op 31 januari, met ons zijn visie delen op mens en gezondheid. Hij gaat uit van heel de mens: wat is de relatie tussen de persoon en zijn/haar klachten? Daarna spreekt Renée van Riessen, op 28 februari, over levenskunst en loslaten. Hoe gaan we met name als ouderen daarmee om? Tenslotte wordt deze serie afgesloten door Wim Anker, deze keer op donderdagavond 11 maart, met een lezing over zijn ervaringen als strafpleiter, waarbij diverse ethische kwestie aan bod zullen komen.

Laatste columns

Vind de mens

Voor iedereen een eerste, tweede en derde plaats

Buienradar

Kringloopvondst

Scheep gaan

Mycorrhiza

Waar wachten we op?

We communiceren gewelddadig omdat we machteloos zijn

Besturen geeft je beste uren

Het is koud aan de polen

Echo

Over de noodzaak van nieuwe horizonten

Het viel mij toe …

Aan de wolken geloven

In ons is een oord van stilte

Vakantie is verloren tijd

Tureluur(s)

Heilige plaatsen

De tussenruimte

Deze creatieve geest sloot zichzelf een jaar op en het resultaat is overweldigend #boburnhaminside